Lắc cảm xạ đá mắt hổ dùng trong Tarot, cảm xạ học, Reiki, phong thủy, đo năng lượng, chỉ số Bovis

Original price was: 400,000 ₫.Current price is: 350,000 ₫.

Lắc cảm xạ là công cụ tuyệt vời cho việc dự đoán, tiên tri hay chính xác hơn là dùng trong Tarot, cảm xạ học, Reiki, đo năng lượng, chỉ số Bovis, tìm các vật dụng bị mất hoặc lạc phương hướng, chúng sẽ giúp chủ nhân giải quyết những yếu tố trong phong thủy.