Thạch anh tinh thể – vật phẩm phong thủy giúp gia tăng vượng khí để thành công

850,000 

Thạch anh trong suốt là một tinh thể mạnh mẽ có khả năng phục hồi và khuếch đại năng lượng. Là một trong những loại đá đi đầu trong việc khai thông và kích hoạt tất cả các luân xa, nó còn được sử dụng để thanh lọc cơ thể và năng lượng.