Thạch Anh Trắng – Trụ Đá Thạch Anh Trắng Đục (Trắng Sữa)

1,600,000 

Thạch anh (silic dioxide, S02) hay còn gọi là “thủy ngọc” là một trong số những khoáng vật phổ biến trên trái đất. Thạch anh được cấu tạo bởi một mạng liên kết liên tục trong đó mỗi oxy chia sẻ giữa hai tứ diện nên nó có công thức chung là Si02. Đá Thạch Anh Trắng được sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau trong điện tử quang học, nhất là trong ngọc học. Thạch anh trắng có màu từ tinh thể trắng trong đến trắng rồi trắng sữa, trắng đục ngày nay được dùng trong phong thủy đời sống.