Trụ lục giác đá thạch anh trắng tự nhiên biểu tượng của công danh, sự nghiệp không ngừng phát triển đi lên

5,850,000 

Trụ lục giác đá thạch anh trắng tự nhiên được chế tác đế bằng, bên trên có xu hướng thon dài và nhọn đỉnh chóp mang ý nghĩa của sự hướng ngoại, năng lực làm chủ, đắc nhân tâm, lãnh đạo. Sự nghiệp của bạn sẽ có nền tảng vững chắc và công danh phát triển theo chiều hướng đi lên nếu sở hữu cho mình trụ lục giác đá thạch anh trắng tự nhiên này.