Cóc thiềm thừ đá thạch anh hồng tự nhiên nguyên khối

6,500,000 

Cóc thiềm thừ đá thạch anh hồng còn gọi là cóc ba chân, cóc chiêu tài. Hình dáng là một chú cóc ngồi trên đống tiền vàng, miệng ngậm đồng tiền vàng, hay được đặt tại các cửa hàng để tiền tài đến, bình an và may mắn, giữ của cải và tài lộc cực tốt.