Thờ Phật Thích Ca đá thạch anh hồng: Gia an, tâm tịnh

2,250,000 

Ngày nay, thờ Phật Thích Ca là một nét đẹp trong văn hóa tín ngưỡng tâm linh của người việt. Phật Thích Ca là vị Phật dám từ bỏ ngai vàng, phú quý, giàu sang để đi tìm chân lý của cuộc đời, trải qua bao khó khăn, gian khổ và đã giác ngộ tìm ra con đường giải thoát. Chính vì thế, việc thờ một bức tượng Phật Thích Ca đá thạch anh hồng tại gia sẽ thể hiện sự giác ngộ, thành tâm hướng thiện, muốn giải thoát khỏi tham sân si, đồng thời muốn cầu cho gia đạo luôn được an lành, tâm thanh tịnh.