Tượng Phật Quán Thế Âm Bồ Tát Bằng Đá Thạch Anh Hồng Tự Nhiên – Tâm Bình Thế Giới Bình, Tâm An Vạn Sự An

Original price was: 40,000,000 ₫.Current price is: 35,200,000 ₫.

Trong phật giáo đại thừa, có 4 vị Đại Bồ Tát. Đó là Quán Thế Âm Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, Địa Tạng Bồ Tát và Văn Thù Bồ Tát. Trong 4 vị bồ tát này thì Quán Thế Âm Bồ Tát là vị bồ tát có đức hạnh, thần lực chỉ sau Đức Phật Thích Ca. Ngài là vị bồ tát có thể nhìn rõ mọi sự bất hạnh, khổ đau, ai oán ở trần thế, luôn sẵn sàng cứu giúp chúng sinh. Vì vậy, việc thờ tượng Quán Thế Âm Bồ Tát tại nhà rất phổ biến.