Tác phẩm điêu khắc Tượng Mặt Phật Thích Ca tuyệt đẹp được chạm khắc từ một tảng đá gỗ hóa thạch tự nhiên

27,900,000 

Bộn bề với bao công việc giữa cuộc sống là những thói quen của một ngày. Cứ lập đi lập lại như thế. Rồi sự sống của chúng ta, ai cũng muốn được tồn tại lâu dài nhưng dòng đời đâu cho phép như thế. Sự sống có thể đem đến cho chúng ta nhiều an vui và hạnh phúc, song cũng có những lúc chúng ta bất an lo lắng, mệt mỏi và tuyệt vọng. Một bức điêu khắc tượng Mặt Phật Thích Ca đặt trong nhà hay tại nơi làm việc sẽ luôn nhắc nhở bạn về lời phật dạy “hãy sống trọn vẹn hạnh phúc trong hiện tại”.