Tượng Trâu Giá Bao Nhiêu

25,110,000 

“Tậu trâu cưới vợ làm nhà, một trong ba việc thật là khó thay”. Các cụ xưa đã đánh dấu tiêu chí lớn nhất của người đàn ông, người chủ trụ cột trong gia đình phải tự lập, tự chủ. Nước ta nền văn minh nông nghiệp lúa nước nên con trâu được ví như: “Đầu cơ nghiệp”. Hình ảnh con trâu chăm chỉ, chịu thương, chịu khó, kiên trì nhẫn nại, vững chãi tượng trưng cho sự nghiệp “đại cát – đại lợi vạn sự như ý”.