Tượng Phật Bồ Tát Quan Thế Âm đá thạch anh hồng giúp tâm hồn được thanh tịnh và an lạc

18,900,000 

Ở Việt Nam từ ngày xưa, các cụ già thường răn dạy con cái phải luôn tưởng nhớ công ơn cha mẹ. Người cha thì dạy bảo con cái nghiêm trang gọi là nghiêm phụ. Người mẹ hiền lành thường khuyên răn con nhỏ, chớ không rầy không đánh gọi là mẹ hiền. Bồ Tát Quan Thế Âm tu hạnh từ bi, thường cứu khổ chúng sanh, nên người ta thường xưng tán Ngài là Đại từ Đại bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Hạnh từ bi của Ngài là lúc nào cũng an ủi, nhắc nhở, khuyên lơn, đem lại nguồn an vui cho tất cả chúng sinh.